info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Niet goed, geld terug.

Niet tevreden, geld terug

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Veilig.com 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen: herroept/herroepen. 

Ordernummer 

Besteld op(*)

Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en)
 

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 

Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is